Naša firma vznikla 22.1.2004 zápisom do obchodného registra.  Zaoberáme sa najmä obchodnou činnosťou v oblasti humánnej a veterinárnej medicíny. Sme výhradný dovozca ultrazvukov EchoSon pre slovenský a český trh a výhradný dovozca autoklávov Runyes pre slovenský trh.